รูปปั้นพระเยซูคริสต์แห่ง V?ng Tàu Ba Ria Vietnam – 811 Steps to the top

รูปปั้นพระเยซูคริสต์แห่ง V?ng Tàu Ba Ria Vietnam – 811 Steps to the top

รูปปั้นพระเยซูคริสต์แห่ง V?ng Tàu Ba Ria Vietnam – 811 ก้าวสู่ยอดเขา พาพระแม่มารีย์ไปหวุงเต่าเพื่อพักผ่อนในวันหยุดเล็กน้อย ที่ด้านบนสุดของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าภูเขาใหญ่มีรูปปั้นขนาดยักษ์ของพระเยซูคริสต์ 801 ขั้นบันไดขึ้นเขาสู่ฐานพระอุโบสถ...
thThai
?
ติดต่อเรา