ทัวร์เกาะมังกรโคโมโด – ปูเลาโคโมโด

วันเดย์ทริปเกาะมังกรโคโมโด - ปูเลาโคโมโด

เกาะมังกรโคโมโด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเกาะโคโมโด ไม่ได้ตั้งอยู่ในบาหลี แต่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซุนดาน้อยของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีชื่อเสียงว่าเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของมังกรโคโมโด ซึ่งเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด เกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ...
thThai