หมู่บ้านผักตราเคว้

หมู่บ้านผักตราเคว้

หมู่บ้านผัก Tra Que ในฮอยอันเป็นประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าซึ่งนำเสนอแนวทางการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมและแบบออร์แกนิกที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค หมู่บ้านแห่งนี้โดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นในการทำฟาร์มปลอดสารเคมี โดยใช้สาหร่ายธรรมชาติจากบริเวณใกล้เคียง...
thThai
?
ติดต่อเรา