Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của Trang Web

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, các luật và quy định hiện hành cũng như sự tuân thủ của chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đã nêu, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang này được bảo đảm bởi luật bản quyền và thương hiệu có liên quan.

2. Sử dụng Giấy phép

 1. Quyền được phép tải xuống tạm thời một bản sao của các tài liệu (dữ liệu hoặc lập trình) trên ______CÔNG TY______của trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi doanh nghiệp. Đây chỉ là giấy phép của giấy phép chứ không phải là trao đổi quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ bài thuyết trình nào trước công chúng (kinh doanh hoặc phi kinh doanh);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc xây dựng lại bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào có trên ______CÔNG TY______của trang web;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc tài liệu hạn chế nào khác khỏi tài liệu; hoặc
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc thậm chí “nhân bản” tài liệu trên máy chủ khác.
 2. Do đó, giấy phép này có thể bị chấm dứt nếu bạn bỏ qua bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi ______CÔNG TY______ bất cứ khi nào được cho là. Sau khi giấy phép chấm dứt hoặc khi giấy phép xem của bạn bị chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống thuộc quyền sở hữu của mình dù ở dạng điện tử hay bản in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 1. Các tài liệu trên ______CÔNG TY______của trang web được đưa ra "nguyên trạng". ______CÔNG TY______ không đưa ra đảm bảo, thông báo hoặc đề xuất, và do đó từ bỏ và vô hiệu hóa mọi bảo đảm khác, bao gồm không có trở ngại, đảm bảo suy luận hoặc trạng thái có thể bán được, phù hợp với một lý do cụ thể, hoặc không xâm phạm tài sản được cấp phép hoặc vi phạm quyền khác. Thêm nữa,______CÔNG TY______ không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến độ chính xác, kết quả có thể xảy ra, hoặc chất lượng ổn định của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của nó hoặc nhận dạng chung với các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ điểm đến nào được kết nối với trang web này.

4. Ràng buộc

Không có trường hợp nào nên ______CÔNG TY______ hoặc các nhà cung cấp của nó phải đối mặt với bất kỳ tác hại nào (tính, không ràng buộc, tác hại do mất thông tin hoặc lợi ích, hoặc do can thiệp kinh doanh,) phát sinh do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên ______CÔNG TY______trang web Internet của, bất kể khả năng ______CÔNG TY______ hoặc một ______CÔNG TY______ đại lý được chấp thuận đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng gây hại như vậy. Vì một số quan điểm không cho phép ràng buộc đối với các đảm bảo được suy luận, hoặc trở ngại về nghĩa vụ đối với các tác hại nghiêm trọng hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không tạo ra sự khác biệt đối với bạn.

5. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu hiển thị trên ______CÔNG TY______trang web của có thể bao gồm các lỗi đánh máy hoặc chụp ảnh.______CÔNG TY______ không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của nó là chính xác, đã hoàn thiện hoặc hiện tại. ______CÔNG TY______ có thể đưa ra các cải tiến đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ khi nào mà không cần thông báo. ______CÔNG TY______ không, sau đó một lần nữa, thực hiện bất kỳ cống hiến để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

______CÔNG TY______ đã không kiểm tra phần lớn các trang web hoặc liên kết được kết nối với trang web của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được kết nối nào như vậy. Việc kết hợp bất kỳ kết nối nào không suy ra sự hỗ trợ của ______CÔNG TY______ của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được kết nối nào như vậy đều có rủi ro riêng của người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

______CÔNG TY______ có thể cập nhật các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ khi nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi hình thức hiện hành của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Mọi trường hợp xác định với ______CÔNG TY______trang web của phải được quản lý bởi luật pháp của quốc gia ______VỊ TRÍ______  mà không tuân theo các quy định của pháp luật.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi đã xây dựng Chính sách này với mục tiêu cuối cùng là bạn sẽ thấy cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ cũng như tận dụng dữ liệu cá nhân. Các bản thiết kế sau đây chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin đang được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng riêng từng dữ liệu với mục tiêu thỏa mãn những lý do do chúng tôi chỉ ra và cho các mục đích tốt khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ nắm giữ dữ liệu cá nhân ở độ dài cần thiết để đáp ứng những lý do đó.
 • Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và hợp lý và nếu phù hợp, với thông tin hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 • Thông tin cá nhân phải quan trọng đối với lý do mà nó được sử dụng, và ở mức độ cần thiết cho những lý do đó, phải chính xác, hoàn thiện và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng các lá chắn bảo mật chống lại bất hạnh hoặc trộm cắp, cũng như quyền truy cập không được phê duyệt, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc thay đổi.
 • Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các chính sách và thủ tục của chúng tôi để quản lý dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi tập trung vào việc lãnh đạo hoạt động kinh doanh của mình theo các tiêu chuẩn này với mục tiêu cuối cùng cụ thể là đảm bảo rằng quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân được bảo mật và duy trì.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh nhận xét của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Bánh quy

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Những điều này là để thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn "Nhớ thông tin đăng nhập", thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài viết của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

 Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Trang web do Tiếp thị xanh

viVietnamese